UWAGA!
Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. 
Odwiedziło17264

Twoje IP 54.224.151.24 Używasz Unknown - Unknown sobota, 26, maj 2018

Wykaz ikonografii

do badania Bramy Długoulicznej w Gdańsku.

(Uwaga: Niestety z uwagi na koszty publikacji ok. 240 z nich nie zostało w niej umieszczonych, ale wykaz może pomóc zainteresowanym w odszukaniu ich w razie potrzeby.)

1. Braun Georg/Hogenberg Franz. Weduta Gdańska, 1573 - 1574.

2. Möllera Anton. Fragment weduty Gdańska, 1589 -1591.

3. Möller Anton lub jego krąg. Fragment "Alegorii Pychy", wg T. Labudy 1596.

4. Möller Anton. Fragment "szpiegowskiego planu" Gdańska, 1600.

5 i 6. Möller Anton. Fragment obrazu "Grosz Czynszowy", 1601.

7. Isaak van den Block. Fragment "Apoteozy Gdańska", 1608.

8. Dickmann Aegidius. Brama Długouliczna, fragment z weduty, 1617 rok
(D - Brama Długouliczna).

9. Dickmann Aegidius. Brama Długouliczna, fragment z weduty, 1617 rok
(B - Brama Długouliczna).

10. Dickmann Aegidius. Brama Długouliczna, fragment z weduty, 1617 rok
(D - Brama Długouliczna).

11. Piscator. Fragment sztychu, 1620 (14 - Brama Długouliczna).

12. Jeremias Falck wg rysunku Caspara Gockhellera. Brama Długouliczna, 1649.

13. Jeremias Falck, miedzioryt, "Mądrość" 1649.

14. Jeremias Falck, miedzioryt, "Pobożność" 1648.

15. Jeremias Falck, miedzioryt, "Sprawiedliwość" 1648.

16. Jeremias Falck, miedzioryt, "Zgoda" 1649.

17. Jeremias Falck, miedzioryt, "Pokój" 1649.

18. Jeremias Falck, miedzioryt, "Wolność" 1648.

19. Jeremias Falck, miedzioryt, "Bogactwo" 1649.

20. Jeremias Falck, miedzioryt, "Sława" 1649.

21. Willer Peter. Fragment planu i legendy do planu Gdańska opublikowanego
w monografii Curickego w 1687 roku.

22 a) Willer Peter. Brama Długouliczna od strony zachodniej (ryc. czarno-biała), 1687.

22 b) Willer Peter. Brama Długouliczna od strony zachodniej (ryc. kolorowa), 1687.

23 a) Willer Peter. Fragment Bramy Długoulicznej od ul. Długiej, (ryc. kolorowa) 1687.

23 b) Willer Peter. Fragment Bramy Długoulicznej od ul. Długiej, (ryc. czarno-biała) 1687.

24. Gabriel Bodenehr st. Fragment planu i legendy Gdańska, 1725.

25. M. Seutter. Fragment planu Gdańska, 1740.

26. Brühl Benjamin. Fragment weduty i legendy ze sztychu (przed 1763).

27. M. Deisch wg rys. F.A. Lohrmanna. Fragment miedziorytu z Bramą Długouliczną widziany od ulicy Długiej, 1765.

28. Mechanizm podnoszący i opuszczający bronę.

29. M. Deisch wg rys. F.A. Lohrmanna. Fragment miedziorytu z Bramą Długouliczną widziany od Wieży Więziennej, 1765.

30. Fragment planu Gdańska i legendy z 1793 roku.

31. Fragment planu Gdańska A. Gersdorffa, 1822 rok.

32. Staloryt nieznanego artysty. Ulica Długa, w głębi Brama Długouliczna, ok. 1840.

33. J.C. Schultz. W głębi z lewej Brama Długouliczna widziana od strony płn.-wsch., 1857.

34. J.C. Schultz. W głębi z prawej Brama Długouliczna widziana od strony płn.-zach., 1857.

35. G.R. Dahms. Brama Długouliczna od str. zach. 1862-1868.

36. Buhse D. Fragment planu Gdańska, 1866 -1869.

37. E. Habermann, Brama Długouliczna w Gdańsku, 1877 rok:

                        a/ przekrój podłużny,

                        b/     "       poprzeczny

                        c/ rzut sklepienia parteru,

                        d/   "           "       piętra

38. Eduard Habermann, Brama Długouliczna w Gdańsku, fasada od ulicy Długiej, 1877 rok.

39. Zdjęcie Bramy Długoulicznej sprzed roku 1875, od ulicy Długiej, z książki Kruszyńskiego.

40. Zdjęcie sprzed roku 1878 umieszczone w książce Askenazego.

41. Georg Cuny. Brama Długouliczna, 1879:

                        a/ przekrój poprzeczny,

                        b/ brama od ulicy Długiej

                        c/ rzuty sklepień (piętra i parteru).

42. Łuk tryumfalny, Rzym Tytusa, 70 rok n.e.

43 Barokowy łuk tryumfalny.

44. Zdjęcie z lat 1878 -1879. Na bramie brak figur (a na Dworze św. Jerzego brak wieżyczki z figurą).

45. Zdjęcie z lat 1890. W głębi z prawej fragment Bramy Długoulicznej, już
z figurami.

46. Zdjęcie Bramy Długoulicznej z roku 1894, od strony Wieży Więzien nej.

47. Zdjęcie Bramy Długoulicznej z 1895, od ul. Długiej.

48. Th. Kuhn. Widok z wału ziemnego, 1895. W podpisie zdjęcia m.in. Langgasser Tor (Brama Długouliczna).

49. Zdjęcie ul. Długiej z 1895 r. Na bramie widoczne figury.

50. Zdjęcie z okresu ok. 1905 roku. W podpisie m.in. "Langgasser Tor" (Brama Długouliczna).

51. Zdjęcie z okresu ok. 1905 roku. W głębi z prawej Brama Długouliczna.

52. Fragment widokówki z 1907, w głębi z prawej dostrzegalne figury.

53. Fragment zdjęcia sprzed roku 1910, w głębi z prawej dostrzegalne figury.

54. Widokówka z 1910 roku, w głębi z prawej dostrzegalne figury.

55. Widokówka 1912 r. W głębi z prawej widać figury na bramie.

56. Widokówka z 1914 roku z napisem: "Gdańsk. Widok przez Bramę Długouliczną".

57. Zdjęcie z około 1915 roku. Od strony Długiej widać już tylko dwie figury na bramie: Spraweiedliwość i Zgodę.

58. Zdjęcie z około 1918 roku. Na bramie brak figur alegorycznych.

59. Widokówka z 1920 roku, od strony ul. Długiej.

60. Widokówka z 1920 r. z błędnym podpisem Hohes Tor (Brama Wyżynna), na bramie brak figur.

61. Zdjęcie z 1923 roku. W podpisie: "Brama Długouliczn z widokiem na ulicę Długą".

62. Zdjęcie z 1924 roku. W podpisie: /Gdańsk/ Widok przez Bramę Długouliczną na wieże ratuszową".

63. /Gdańsk/ Brama Długouliczna i Wieża Więzienna widziane od ulicy Długoulicznej.

64. Rom. Wyrobek. Gdańsk. Brama ulicy Długiej.

65. Fragment z planu Gdańska z 1920 rok (z książki Deurera), z napisem "Langgass. Thor" (Brama Długouliczna).

66. Fragment planu miasta Gdańska z legendą, z 1927 roku.

67. Fragment planu miasta z przewodnika "Gdańsk dla gości", z napisem "Langg. Tor" (Brama Długouliczna).

68. Fragment rekonstrukcji planu Głównego Miasta z XV wieku i jego legendy. "13" oznacza Bramę Długouliczną.

69. /Gdańsk/ Ulica Długa widziana z Bramy Długoulicznej.

70. Ulica Długa z Bramą Długouliczną i Wieżą Więzienną, 1936r.

71. Brama Długouliczna od ul. Długiej. Zdjęcie z lat 30-tych.

72. Fragmenty planów Gdańska, z napisem "Langg. Tor" (Brama Długouliczna):

                        a/ sprzed roku 1939,

                        b/ z roku 1940.

73. Druk telegramu ozdobnego z okresu Wolnego Miasta Gdańska.

       U góry z lewej Brama Długouliczna (Langgasser Tor) z datą zbudowania 1612.

74. Brama Długouliczna od ul. Długiej.

75. Fragment bramy z jej właściwą nazwą i z dokładną datą 1612 w podpisie.

76. Brama Długouliczna od ul. Długiej. Zdjęcie wykonane po przedwojennej restauracji najprawdopodobniej w 1939 roku.

77 a/, b/. Zdjęcia bramy wykonane w latach 1941-1942.

78 a/, b/, c/, d/. Zdjęcia zniszczonej po II wojnie światowej, ale już częściowo zabezpieczonej Bramy Długoulicznej:

            a/, d/ od strony wschodniej;

            b/, c/ od strony zachodniej.

79. Rzut pionowy bramy od strony zachodniej w skali 1:100.

80. "Złota Brama w Gdańsku - projekt rekonstrukcji - elewacja od ul. Długiej. Pracownie Konserwacji Zabytków. Zakład Gdańsk. 12.VI.1953."

81 a/, b/. Fragmenty rycin Aegidiusa Dickmanna z 1617 r. publikowanych przez J. Stankiewicza bez oryginalnych podpisów, z którychwynika, że na ryc. a/ pod lit. "B" i na ryc. b/ pod lit. "D" jest Brama Długouliczna.

82. Zdjęcie wykonane po pierwszej powojennej restauracji.

83. Brama Długouliczna widziana z góry od strony płn.-zach..

84. Pobożność i attyka widziane z dachu bramy.

85 a/ i 85 b/ Zdjęcie bramy od strony Wieży Więziennej.

86 i 87. Widokówki z okresu sprzed 2-giej powojennej restauracji

88. Brama Długouliczna na niedatowanej widokówce z nazwą Złota Brama.

89. Brama z prospektu reklamowego wykonanego w języku niemieckim
z napisem "Tysiącletni Gdańsk zaprasza".

90. Fragmenty z planów miasta - publikowane przez Związek Gdańszczan, dla turystów jadących do Gdańska:

a/ niemieckiego (przedwojennego);

b/ współczesnego (polskiego) wraz z niemiecką legendą do jego numeracji

91. Fragment planu Gdańska z sylwetkami głównych zabytków, z napisem "Langgass. T." (Brama Długouliczna).

92. Fragmenty planu Gdańska, legendy i tekstu z opisu, wykonane w jęz. polskim i niemieckim przez A. J Januszajtisa w 1988 roku.

93 a/, b/. Grafiki bramy publikowane w niemieckim Gdańskim Kalendarzu Domowym.

94 a/, b/. Współczsne grafiki z Bramą Długouliczną gdańszczanina Franciszka Stankiewicza.

95. Fragment bramy po ostatniej restauracji z czerwonym kaboszonem i błędnym wyrazem "DISCORDIAE" zamiast "DISCORDIA", (VI. 2000 rok).

96. Figury alegoryczne "Wolność" i "Bogactwo" po ostatniej restauracji (VI. 2000 rok).

97 a/, b/. Obraz G.R. Dahmsa (a/) z 1868 roku i projekt (? - 1998) odrestauro-wania bramy wykonany przez firmę Brzuskiewiczów (b/).

98 a/, b/, c/. Fragmenty dekoracji archtektonicznej, od strony zachodniej (VI. 2000 rok):

            a/ ze zwornikiem okiennym;

            b/ z owocem granatu, kampanullą i 2 kaboszonami;

            c/ z herbem i kaboszonami.

99. Fragment balustrady bramy z odpadającymi tynkami widziany od strony północnej (VI. 2000 rok).

100. Fragment balustrady bramy z odpadającymi tynkami widziany od strony zachodniej (VI. 2000 rok).

101. Fragment fasady bramy od strony ul. Długiej z napisem "Ano" i poziomą kreską nad "o" oznaczającą zdublowanie denej litery, zamiast nad "a" (VI. 2000 rok).

102. Fragment fasady bramy od strony ul. Długiej z datą "1612" (VI. 2000 rok).

103. Fragment fasady bramy od strony ul. Długiej z błędnym napisem "DISCORDIAE", zamiast "Discordia" (VI. 2000 rok).

104. Fragment fasady bramy od strony zachodniej z napisem "PSA"
i niepotrzebną poziomą kreską nad literami "SA" oraz czerwonym koboszonem.

105 a/, b/. "Sprawiedliwość" z wiszącym mieczem wraz z gałązkami laurowymi (VII. 2001).

106. Fragment fasady bramy od strony ul. Długiej z widocznymi śladami złej restauracji po obu stronach głowicy prawej kolumny (VI. 2000 rok).

107 a/, b/, c/, d/. Fragment fasady bramy od strony zachodniej z wyżłobieniami na bronę lub belki (VI. 2000 rok).

108 a/, b/, c/, d/. Fragmenty fasady bramy od strony zachodniej z hakami na wrota i furty (VI. 2000 rok).

109. Fragment kolumny od strony zachodniej z pozłoconymi wałkami (VI. 2000 rok).

110 a/, b/, c/, d/. Fragmenty wręgów bramy od strony zachodniej (a/, c/) w zestawieniu z wręgami od strony wschodniej (b/,d/) oraz z malowanymi (a/, c/) i rzeczywistymi (b/, d/) boniami diamentowymi (VI. 2000 rok).

111. Zwornik sklepienia dolnej kondygnacji (VI. 2000 rok).

112. Fragment środkowego przejścia w kierunku zachodnim (VI. 2000 rok).

113 a/, b/. Fragment bramy w kierunku zachodnim z hakami do zawieszenia wrot (VI. 2000 rok).

114. Fragment sklepienia gwiaździstego parteru z kratą w otworze okiennym
w kierunku zachodnim (VI. 2000 rok).

115. Fragment sklepienia gwiaździstego parteru z kratą w otworze okiennym w kierunku wschodnim (VI. 2000 rok).

116 a/, b/. Fragmenty sklepienia gwiaździstego parteru z kratą w otworze okiennym w kierunku zachodnim (VI. 2000 rok).

117. Część sklepienia parteru w kierunku północnym (VI. 2000 rok).

118. Część sklepienia parteru w kierunku południowym (VI. 2000 rok).

119 a/, c/, d/, e/, f/, g/. Fragmenty okien pierwszego piętra z widocznymi wyżłobieniami na bronę i belki (VI. 2000 rok).

119 b/. Pilaster pierwszego piętra od strony zachodniej (VI. 2000 rok).

120. Część sklepienia pierwszego piętra w kierunku północnym. W głębi drzwi do Dworu św. Jerzego (VI. 2000 rok).

121. Pilaster i okno fasady wschodniej od strony północnej pierwszego piętra (VI. 2000 rok).

122. Część sklepienia pierwszego piętra w kierunku północnym (VI. 2000 rok).

123. Fragmenty balustrady (VI. 2000 rok):

            a/ od strony północnej;

            b/ od strony zachodniej (pod Wolnością);

            c/ od strony północnej;

            d/ od strony zachodniej (od wewnątrz);

            e/ od strony południowej.

124. Fragmenty górnej zachodniej fasady z fryzem (VI. 2000 rok):

            a/ od strony północnej;

            b/ w części środkowej;

            c/ od strony południowej;

            d/ wewnętrzna lewa głowica i maszkaron;

            e/ nad zwornikiem lewego, środkowego okna;

            f/ od strony południowej.

125. Fragmenty górnej części zachodniej fasady z balustradą (VI. 2000 rok):

            a/ od strony północnej;

            b/ w części środkowej;

            c/ od strony południowej.

126. Srodkowe okna górnej kondygnacji od strony zachodniej ze zwornikami, owocem granatu kampanullą i kaboszonami (VI. 2000 rok).

127. Łuk oporowy parteru od strony południowej (VI. 2000 rok).

128. Nisza w ścianie południowej (VI. 2000 rok).

129. Wejście do pomieszczenia ze schodami prowadzącymi na pierwsze piętro bramy (VI. 2000 rok).

130. Figury alegoryczne od strony zachodniej (VI. 2000 rok):

            a/, c/, d/, e/ Bogactwo i Sława;

            b/ Sława.

131. Figury alegoryczne od strony zachodniej (VI. 2000 rok):

            a/, b/. Pokój i Wolność;

            c/ Bogaćtwo i Sława;

            d/ Sława.

132. Figury alegoryczne od strony zachodniej (VI. 2000 rok):

            a/ Pokój;

            b/ Pokój i Wolność;

            c/ Wolność;

            d/ Bogactwo;

            e/, f/ Sława.

133. Figury alegoryczne od strony wschodniej (VI. 2000 rok):

            a/ Mądrość;

            b/ Pobożność;

            c/ Sprawiedliwość;

            d/ Sprawiedliwość i Zgoda;

            f/ Zgoda widziana od strony północnej.

134. Figury alegoryczne wg miedziorytów Jeremiasa Falcka w zestawieniu z po-
niżej figurami po ostatniej restauracji (1649):

            a/ - e/ Pokój

            b/ - f/ Wolność;

            c/ - g/ Bogactwo;

            d/ - h/ Sława.

135. Figury alegoryczne wg miedziorytów Jeremiasa Falcka (1949) w zesta-
wieniu z figurami po ostatniej restauracji (1995 -1998):

            a/ - e/ Mądrość;

            b/ - f/ Pobożność;

            c/ - g/ Sprawiedliwość;

            d/ - h/ Zgoda.

136. Figury alegoryczne wg miedziorytów Jeremiasa Falcka w zestawieniu z po-
niżej figurami po ostatniej restauracji (1995 - 1998):

            a/ - e/ Pokój

            b/ - f/ Wolność;

            c/ - g/ Bogactwo;

            d/ - h/ Sława.

137. Figury alegoryczne wg miedziorytów Jeremiasa Falcka w zestawieniu z po-
niżej figurami po ostatniej restauracji (1995 - 1998):

            a/ - e/ Mądrość;

            b/ - f/ Pobożność;

            c/ - g/ Sprawiedliwość;

            d/ - h/ Zgoda.

138. Figury alegoryczne od strony zachodniej (po ostatniej restauracji zakończonej w 1998 r.):

            a/ Pokój;

            b/ Wolność;

            c/ Bogactwo;

            d/ Sława.

139. Figury alegoryczne od strony zachodniej (po ostatniej restauracji zakończonej w 1998 r.):

            a/ Pokój;

            b/ Wolność;

            c/ Bogactwo;

            d/ Sława.

140. Figury alegoryczne od strony południowej (po ostatniej restauracji zakończonej w 1998 r.):

            a/ Mądrość;

            b/ Pobożność;

            c/ Sprawiedliwość;

            d/ Zgoda.

141. Figury alegoryczne od strony południowej (po ostatniej restauracji zakończonej w 1998 r.):

            a/, b/ Mądrość;

            c/ Pobożność;

            d/ Sprawiedliwość;

            e/ Zgoda.

142 a/, b/. Obraz G.R. Dahmsa (a) z 1868 roku i projekt odrestaurowania bramy (b) wykonany przez firmę Brzuskiewiczów (? - 1998).

143 a/, b/. Obraz G.R. Dahmsa (a) z 1868 roku i projekt odrestaurowania bramy (b) wykonany przez firmę Brzuskiewiczów (? - 1998).

144. Figury alegoryczne od strony zachodniej (po ostatniej restauracji zakończonej w 1998 r.):

            a/, b/ Pokój;

            c/ Wolność;

            d/ Bogactwo;

            e/ Sława;

            f/ Bogactwo;

            g/ Bogactwo i Sława.

145. Fragment sklepienia gwiaździstego parteru z kratą w otworze okiennym
w kierunku zachodnim (VI. 2000 rok).

146. Fragment sklepienia gwiaździstego parteru z kratą w otworze okiennym
w kierunku wschodnim (VI. 2000 rok).

147. Część sklepienia parteru w kierunku północnym (VI. 2000 rok).

148 a/, b/, c/. Fragment fasady bramy od strony zachodniej z wyżłobieniami na bronę (VI. 2000 rok).

149 a/, b/, c/, d/, e/. Fragment fasady bramy od strony zachodniej z widocznymi wyżłobieniami na bronę lub belki (VI. 2000 rok).

150. Zwornik sklepienia dolnej kondygnacji (VI. 2000 rok).

151. Cokół wewnętrznej prawej półkolumny od strony zachodniej (VI. 2000 rok).

152. Fragmenty górnej części zachodniej fasady z balustradą (VI. 2000 rok):

            a/ od strony południowej

            b/ w części środkowej;

            c/ od strony północnej;

            d/ od strony popołudniowej;

            e/ w części środkowej;

            f/ w części środkowej;

            g/ Widok części fasady wschodniej od herbu w kerunku Sprawie-
dliwości.

153. Fragment górnej części wschodniej fasady z owocem granatu (VI. 2000 rok).

154. Fragment górnej części wschodniej fasady z kampanullą (VI. 2000 rok).

155. Fragment części wschodniej fasady z z końcem wyrazu discordiae z błędem "ae" zamiast "a" i czerwonym kaboszonem (VI. 2000 rok).

156. Fragment części wschodniej fasady z datą zbudowania "1612" (VI. 2000 rok).

157. Fragment części wschodniej fasady z boniami diamentowymi (VI. 2000 rok).

158. Fragment części wschodniej fasady z prawym przejściem dla pieszych (VI. 2000 rok).

159. Fragment części wschodniej fasady z herbem nad środkowym przejściem (VI. 2000 rok).

160. Fragment części wschodniej fasady z lewym przejściem dla pieszych (VI. 2000 rok).

161 a/, b/. Karta obiektu zabytkowego "Brama Złota".

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Copyright © 2018 Brama Długouliczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.